Onsdagsseilaser


Røyken Seilforening arrangerer onsdagsseilaser med det ønske at de skal være til glede for alle, både nybegynneren, turseileren og den rutinerte regatta-seileren.



Vi seiler alternerende baner, som fastsettes i seilingsbestemmelsene. Alle starter går SV mellom to utlagte bøyer (startlinjen) nord i Nærsnesbukta. Vi får med dette et enkelt startsystem med identiske startlinjer og -retninger hver gang. Vi sees på fjorden 18. mai og hver onsdag fremover utenom sommerpausen.



I alt vil det bli 9 tellende seilaser av i alt 13 avholdte, hvorav to doble (dvs. to på samme dag).



I 2016 er første seilas 18. mai. Vi møttes på klubbhuset onsdag 4. mai kl. 19 for informasjon, diskusjon, regeltips og årets seilingsbestemmelser.



Baneområdet

Baneområdet sett nordover




Levert av IdrettenOnline